Certificering CO2-Prestatieladder - Skylift

Certificering CO2-Prestatieladder

Bij SkyLift zijn we niet alleen vastbesloten om hoogwaardige liftservice te leveren, maar ook om dit op een duurzame manier te doen. Duurzaamheid is één van onze kernambities als organisatie en afgelopen maand onderstreepten we dit met een mooie mijlpaal: we werden gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. Met deze certificering bewijzen we grip te hebben op onze uitstoot én deze structureel naar beneden te brengen.

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Het helpt om de bedrijfsuitstoot nauwkeurig in beeld te brengen en maatregelen op te stellen om deze te verkleinen.

Footprint & besparingsdoelen

Het onderhouden, repareren en moderniseren van liften gaat helaas niet zonder de uitstoot van CO2. Het certificeringsproces startte daarom met het berekenen van onze footprint. We keken naar gebruik van elektriciteit, andere grondstoffen en alle autokilometers die SkyLifters in een jaar maken. Met name dat laatste was een uitdagende klus, met een wagenpark van meer dan tweehonderd auto’s.

Deze fase gaf waardevol inzicht in onze footprint en toonde aan waar besparingspotentieel lag. Het voornaamste deel van de footprint van SkyLift bestaat uit transport en mobiliteit. Om de CO2-uitstoot hiervan te verminderen stelden we daarom concrete besparingsdoelen. De komende tijd gaan we onder andere aan de slag met:

  • Het verder uitbreiden van onze elektrisch wagenpark
  • Om al die elektrische auto’s duurzaam op te laden stappen we op termijn over naar 100% groene (Nederlandse) stroom.
  • We stimuleren carpoolen en het rijden met de juiste bandenspanning
  • Bewustwording creëren we door het terugkoppelen van verbruik en het geven van tips voor rijgedrag

Voorkomen is beter dan genezen

Onnodige CO2-uitstoot voorkomen we zoveel als mogelijk. We werken bij voorkeur met personeel uit de regio, we besparen autokilometers door deels vanuit huis te werken en… met SkyLift L!VE stellen we de lift bij storing op afstand weer in bedrijf. Dit met een aanzienlijke kilometerbesparing tot gevolg.

Certificering

Met het in beeld brengen van onze uitstoot en het opstellen van concrete besparingsdoelen hebben wij een trede 3-certificering op de CO2-Prestatieladder mogen behalen. Een prestatie waarin collega’s Sjoerd Baaij, Wilbert Bonestroo en Jeroen Schobben bijzonder veel tijd en energie hebben zitten. Met dit traject hebben we een solide basis gelegd voor het verminderen van onze uitstoot. We kijken ernaar de gemaakte plannen in de praktijk te brengen.

Meer informatie over onze CO2-Prestatieladder certificering en ons duurzaamheidsbeleid leest u op deze pagina.

Deel dit bericht