Duurzaamheid - Skylift

Duurzame liftservice door SkyLift

Bij SkyLift zijn we vastbesloten om niet alleen hoogwaardige liftservice te leveren, maar ook om een voortrekkersrol te spelen in de transitie naar een duurzamere wereld. Wij zien duurzaamheid als één van onze kernambities en we zijn er trots op dat we als liftbedrijf een positieve impact kunnen hebben op het milieu en de samenleving als geheel. Op deze pagina laten we zien hoe we daadkrachtig werken aan duurzaamheid en hoe we u kunnen helpen om samen met ons een verschil te maken.

“Hoe benutten we iedere liftinstallatie zo duurzaam mogelijk?” Die vraag stellen wij onszelf iedere dag weer. Iedere gram grondstof die niet gewonnen hoeft te worden is van positieve invloed ons klimaat. Om de liften van onze klanten optimaal te benutten investeren we in goed onderhoud waarmee we iedere onderdeel ten volste benutten. We streven daarnaast naar ‘just in time’ planmatig onderhoud, waarbij we ieder component pas vervangen als het echt nodig is. Met SkyLift L!VE maken wij in de toekomst een data-driven MJOB op basis van gebruik. We werken daarnaast uitsluitend met marktvrije componenten, zodat een component nóóit vervangen hoeft te worden omdat het niet communiceert met een ander onderdeel.


Duurzame inzetbaarheid mensen

SkyLift voert een duurzaam personeelsbeleid, waarin prettige en veilige werkomstandigheden centraal staan. Daarnaast investeren wij in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We geven (indien mogelijk) invulling aan Social Return door middel van educatie. SkyLift is Erkend Leerbedrijf en leidt jaarlijks meerdere jonge mensen op binnen de lifttechniek door middel van stages, BBL- en BOL trajecten voor MBO studenten.


CO2-beleid

Het draaiende houden van meer dan 12.000 liften gaat helaas niet zonder de uitstoot van CO2. We zijn daarom continu gefocust op het verkleinen van onze footprint op dit gebied. Op diverse manieren gaan wij onnodige uitstoot tegen. Ons CO2-beleid borgt onder andere het volgende:

 • We werken bewust met technici woonachtig in de werkomgeving. Dit scheelt niet alleen reistijd, maar ook brandstof.
 • Binnen onze organisatie is er een sterke focus op storingsreductie om onnodig reizen tegen te gaan. Niet alleen voor liftbeschikbaarheid van onze klanten, maar ook om onnodig brandstofverbruik tegen te gaan.
 • SkyLift hanteert een beleid waarin hybride wordt gewerkt. Hiermee besparen we circa 30% brandstof, ten opzichte van een volledige kantoorbezetting.
 • Een deel van ons kantoorpersoneel rijdt in elektrische en hybride auto’s.
 • SkyLift L!VE biedt de potentie om bij zo'n 25% van de storingen een lift op afstand weer in bedrijf te stellen.. Dit scheelt autoritten en daardoor ook brandstof.


SkyLift en de
CO2-Prestatieladder

SkyLift behaalt in 2023 trede 3 op de CO2-Prestatieladder. Met deze certificering bewijzen we dat we grip hebben op onze uitstoot en deze structureel naar beneden brengen. De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend duurzaamheidsinstrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Het is een CO2-managementsysteem en vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. In eerste instantie ligt de focus op het reduceren en ver-groenen van de eigen energiebehoefte en in een later stadium ook in de gehele keten. De CO2-Prestatieladder heeft als hoofddoel energiebesparing, CO2-reductie in de keten (vanaf trede 4), en het gebruik van duurzame energie.

Onze CO2-voetafdruk, onderdeel van de ecologische voetafdruk, geeft aan hoeveel koolstofdioxide wij als SkyLift uitstoten. Aan de hand van ons CO2-beleid nemen we diverse stappen om onze voetafdruk te verkleinen.


Huidige uitstoot en besparingsdoelstelling

In 2022 stootte SkyLift 1.452 ton CO2 uit. Onze reductie doelstelling voor 2023 is 12,74 ton Co2, deze reductie doelstelling komt voort uit vervangen van (fossiele) brandstof voertuigen voor elektrische voertuigen, uit een actie op gebied van bandspanning van auto’s en als laatste een instructie zuiniger rijden.

Om de uitstoot van zakelijk verkeer te reduceren:

 • Stellen wij een inkoopbeleid op voor ons wagenpark, waarin keuze is uit diverse elektrische auto’s
 • Stimuleren we het rijden met juiste bandenspanning
 • Stimuleren we carpoolen
 • Plaatsen we extra laadpalen voor elektrische voertuigen
 • Creëren we bewustwording bij medewerkers, door:
  • Het terugkoppelen van het verbruik
  • Het geven van rijgedrag-tips aan medewerkers buitendienst

Op het gebied van elektriciteit kunnen wij reduceren door de overstap te maken naar 100% groene (Nederlandse) stroom.

Links