Privacy Policy

Privacy
SkyLift B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij respecteren uw privacy onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In overeenstemming met deze wet is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerken van persoonsgegevens
Bij een bezoek aan onze website kan om uw persoonsgegevens gevraagd worden bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraagformulier voor een product of dienst. Deze gegevens worden door SkyLift B.V. gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Daarnaast kunnen deze gegevens aangewend worden om u op de hoogte te stellen van nieuwe, relevante producten en/of diensten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken door onderstaand formulier in te vullen en te retourneren.

Bezoekersgedrag
Op de website van SkyLift B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina\\\'s, zonder dat deze bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan SkyLift B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies
SkyLift B.V. gebruikt cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.

SkyLift B.V. en andere websites
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. SkyLift B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de SkyLift B.V. organisatie.

Wijzigingen
SkyLift B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van SkyLift B.V.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, klik dan hier.

Aansprakelijkheid
De op de site getoonde informatie wordt door SkyLift B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door SkyLift B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto\\\'s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo\\\'s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij SkyLift B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van SkyLift B.V..