Maak stappen! - Skylift

Maak stappen met SkyLift L!VE

Voetstappen_maakstappen.jpg


Wilt u de kans op liftstoringen verkleinen, opsluitingen op afstand verhelpen én meer grip hebben op vervangingen en de kosten? Wij hebben het antwoord: SkyLift L!VE. Met dit monitoringsysteem kunnen wij de exploitatie van liften sterk verbeteren.

Het kloppend hart van SkyLift L!VE is een monitoringssysteem dat op vrijwel alle moderne liftbesturingen is aan te sluiten. Hiermee wordt het gebruik van uw lift gemeten. Deze data gebruiken we om de voorspelbaarheid van vervangingen te verbeteren. Daarmee is uw onderhoudsbegroting preciezer in te richten. Ook helpt de data om extra aandacht te geven aan kritische onderdelen bij het onderhoud. Bij een storing of opsluiting kan worden gekeken of uw lift op afstand snel weer in bedrijf is te stellen.

Wij hechten er veel waarde aan om kennis te maken met u, uw lift en de omgeving daarvan. We geven u tijdens onze eerste kennismaking uitgebreid toelichting over gebruiksafhankelijk onderhoud door middel van SkyLift L!VE.

Na ons bezoek maken we een theoretische bepaling van het aantal ‘ritten’ van uw liftinstallatie, de conditie en het onderhoudsprogramma dat wij adviseren. Vervolgens ontvangt u ons voorstel voor het liftonderhoud met prijzen, besparingsmogelijkheden én het Pak-de-Trap Pakket!

Na uw opdracht gaan we aan de slag. Uw lift wordt onderhouden volgens onze hoge kwaliteitsstandaard en het vooraf afgesproken aantal visites. We voorzien uw installatie van het SkyLift L!VE monitoringssysteem. Hiermee zijn wij in staat om het aantal ritten te meten. Ook houden we op afstand de bedrijfsgang in de gaten en grijpen we in wanneer dit nodig is. Het toekomstige onderhoudsprogramma van de lift krijgt hierdoor meer definitieve vorm.

Na zes maanden meten we de eerste resultaten en brengen we u op de hoogte over de gang van zaken. U ontvangt een meerjarenonderhoudsplan voor de lift en een besparingsvoorstel voor het onderhoud. Hierbij krijgt u van SkyLift de garantie dat de onderhoudskosten nooit hoger zullen worden dan door ons ingeschat in ons voorstel.

Benieuwd geworden naar SkyLift L!VE en hoe we uw liftexploitatie kunnen verbeteren? Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u alvast stellen.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Verklaring van SkyLift